Pobudzenie seksualne ma przebieg skokowy, tzn. w fazie pocztpkowej narasta і kumuluje si? napi? cie emocjonalno-seksualne, a gdy osiqgnie ono odpowie – dnio wysoki poziom, wl^cza si? nagle zespol innych mechanizmow wyzwaiaj^cych orgazm, po czym nast? puje ulga, ukojenie і spadek pobudzenia seksualnego.

Aby pobudzenie seksualne moglo przebiegac prawidlowo і ositjgac peine

rozladowanie, potrzebne jest wspoldzialanie bodzcow psychicznych і cielesnych;| Pobudzenie seksualne zwykle zostaje zapocz^tkowane wskutek dzialania bodzcow)! plyngcych od partnera seksualnego (wzrokowych, sluchowych і in.) Wyzwalaj^ onei pobudzenie seksualne і tendencj? do jego rozladowania. Jednak mozliwe to jestl dopiero wtedy, gdy do pobudzenia tego dol^czy si? zespol bodzcow cielesnych -1 powstajacych wskutek pieszczot oraz kontaktu cielesnego. Jesli do kontaktulj seksualnego nie dochodzi, to pobudzenie seksualne — nie wspierane bodzcami’s cielesnymi — powoli zanika Jub przeksztalca si? w inne formy pobudzenia czy dzialania. Jesli dochodzi do kontaktu seksualnego, to pobudzenie seksualne^ nieustannie wzrasta na zasadzie sprz? zenia zwrotnego: pobudzenie seksualne psychi – czne sprawia, ze kontakty cielesne stajq si? zrodlem silnych bodzcow seksualnych,’ | ktore znow wzmagaj^ pierwotny stan pobudzenia seksualnego. Jesli — wskutek tych i| wzajemnych oddzialywari bodzcow psychicznych і cielesnych — pobudzenie seksual – § ne osiqgnie odpowiednio wysoki poziom, to wl^czaj^ si? nagle inne mechanizmy J (nast? puje skok jakosciowy), ktore wyzwalajti „wybuch” (orgazm), po czym 4 pobudzenie seksualne opada. j